instagramInstagram

Futbolcularda Farklı Antrenman Kombinasyonlarının Etkileri

blog-topic

Kuvvet ve pliometrik çalışmalar performansı geliştirmek için kullanışlıdır. Fakat bir antrenman birimi içinde bunların nasıl bir kombinasyon ile bir araya getirilip daha verimli hale getirilmesi ve daha büyük sinir-kas uyarım performansı ile harekete katılan motor ünite sayısında artış sağlanabileceği üzerinde hangi kombinasyonun veya metodun daha iyi olduğuna dair bir fikir birliği yok.

Bu çalışmada genç elit futbolcularda farklı kuvvet-pliometrik antrenman yöntemlerinin kombinasyonlarının kuvvet-sıçrama-sürat ve beceri kapasitesine etkileri araştırılmış.

27 futbolcudan oluşturulan gruplar (18.9-19.5 yaş )8 hafta boyunca belirlenen farklı kuvvet antrenmanlarına tabi tutulmuş.

  • Kompleks antrenman (K.A.);Kuvvet-pliometrik antrenmandan önce uygulanmış
  • Geleneksel antrenman (G.A.); Pliometrik antrenman kuvvetten önce uygulanmış
  • Kontrast antrenman (KOA); Pliometrik ve kuvvet antrenmanları set set değiştirilerek karma bir antrenman programı uygulanmış.

Kuvvet antrenmanları yarım squat tek tekrarlı maksimalin %60 ı ve %80 ile, pliometrik antrenman 30-45 cm engel yüksekliği ve sürekli atlama şeklinde uygulanmış.

related-img

8 hafta sonunda tek tekrarlı yarım squat testi, dikey sıçrama ( countermovement), test edilmiş.

Geleneksek antrenmanda 10 m. ve 20 m. sonuçları başlangıç durumuna göre negatif bulunmuş.

related-img

Diğer gruplarda böyle bir negatif sonuç gözlenmemiş. Beceri testlerinde gruplar arası anlamlı bir negatif yada pozitif bir sonuç bulunamamış.

Genç elit futbolcularda kuvvet ve pliometrik antrenman kombinasyonları bu çalışmada aşağı yukarı aynı sonuçları veriyor. Kompleks ve kontrast antrenmanların sürati pozitif etkilediğine yönelik bulgular var. Bu konuyla ilglili daha çok çalışma yapılması gerektiği açık.

Not: Çalışmanın başlığında strength ve power iki ayrı kuvvet özellik olarak kullanılmış. Power’ı Türkçe’ye çabuk kuvvet olarak çevirdik. Power, güç ; belirli bir zaman periyodunda maksimal güç çıktısı sağlamak için uygulanan hareket olarak Türkçeleştirilebilir.

Kaynak:Kobal, R., Loturco, I., Barroso, R., Gil, S., Cuniyochi, R., Ugrinowitsch, C., … & Tricoli, V. (2016). Effects Of Different Combinations Of Strength, Power, And Plyometric Training On The Physical Performance Of Elite Young Soccer Players.