instagramInstagram

Antrenman Sonu Maksimal Kuvvet Çalışabilir miyiz ?

blog-topic

Maksimal kuvvet çalışmalarının dinlenik vücuda uygulanması gerektiğini herkes bilir. Yorgunluk mekanizmalarının sadece enerji depoları üzerinde etkili olmadığını ve metabolik artıkların sinir sistemini baskıladığı biliniyor. Bu baskılama ise, istemli maksimal kasılmaları (MVC) engelliyor.

Maximal voluntary contraction (M.V.P) tam olarak nedir ?
Basit anlamda kuvvetin istemli olarak üretebileceği maksimum kasılmanın ölçümüdür. kuvvetin bir çıktı olduğunu tekrar vurgulamak doğru olacaktır. Eklem etrafındaki hareketin hızını ve bu yolla istemli maksimal kasılma sonucu üretilen gücü ölçmeyi ifade eder. Kuvvet veya güç için de kullanılabilir. İstemli maksimal kasılmayı %’lik dilimleri ile ifade etmeyi kolaylaştırır.

Formülü= %mvc= 100% x (güç veya hareket) / mvc ‘dir.

Yorucu bir antrenman sırasında alınan karbonhidrat bu mekanizmayı bozabilir mi ? Biz maksimal kuvvet çalışmalarını antrenman sonunda yapabilir miyiz ?

Giriş; Karbonhidrat yüklemesinin merkezi sinir sistemi üzerinden kasılma şiddetini tekrar arttırıp arttıramayacağına ilişkin bir çalışma yapıldı.
13 leg ekstensörleri (leg ext.) test edilerek, 2 grup halinde değerlendirildi.
Kişiler maksimallerinin %50 si ile yoruluncaya kadar bir program izlediler. Bacak çalışmaları buna dahil ve programı takiben bir grup karbonhidratı sıvı şekilde alırken diğer grup placebo aldı.( %8 maltodextrin)

Sonuç; Maksimal istemli kasılma (mvc) 5dk lık egzersiz sonucu direk azaldı. Bu azalma 2 grup arasında bir fark gözetmedi.
Burada kasılma tork gücü, kasılma gevşeme oranları, tepe tork gücü herhangi bir şekilde karbonhidrat alımından etkilenmedi.
Farklı çalışmalarda buna benzer sonuçları buna benzer. Merkezi sinir sistemini karbonhidrat alımı ile uyarmak ve buna bağlı maksimal kasılmayı yorucu bir antrenman sonrası etkilenmeden yapmak bu yolla mümkün görünmüyor.

Merkezi sinir sistemini karbonhidrat alımı ile uyarmak ve buna bağlı maksimal kasılmayı yorucu bir antrenman sonrası etkilenmeden yapmak, bu yolla mümkün görünmüyor.

İstemli kasılma bize doğru sonucu verir mi ? Hayır.

Ancak, istemli maksimum kasılmalar sırasında elde edilen kuvvet, kasların gerçek potansiyelinin %100’üne ulaşmaz. Genellikle, istemli maksimal kasılma sırasında elde edilen kuvvet, kasların gerçek maksimum potansiyelinin yaklaşık %90-95’i kadardır.

Sebepleri

  1. Sinirsel Sınırlamalar: Merkezi sinir sistemi, kasların tam potansiyelini kullanmada sınırlı olabilir. Tüm motor ünitelerin aynı anda maksimum seviyede aktive edilmesi zor olabilir.
  2. Psikolojik Faktörler: Kişinin motivasyonu, yorgunluk durumu ve ağrı toleransı gibi psikolojik faktörler de kasılma gücünü etkileyebilir.
  3. Kas İç Yapısı ve Enerji Sistemleri: Kasın iç yapısındaki biyokimyasal ve biyomekanik faktörler, maksimum kuvvet üretimini sınırlayabilir.

Bu nedenle, istemli maksimal kasılma sırasında ölçülen kuvvet, genellikle kasların gerçek potansiyel kuvvetinin bir miktar altındadır.

Fatih Özkan


http://personal.health.usf.edu/tbernard/HollowHills/SMWDesignM20.pdf
https://www.readbyqxmd.com/read/29334582/carbohydrate-mouth-rinsing-does-not-prevent-the-decline-in-maximal-strength-following-fatiguing-exercise