instagramInstagram

Olimpik kaldırışlar şart mı ?

blog-topic

Olimpik kaldırışlar popüler ve çok fazla kullanılıyor. Form tutmak için bu yöntemleri kullanmak zorunda mıyız ?

Çalışmalara bir göz atalım.

Yapılan çalışmda 3 farklı yöntem karşılaştırılıyor, bunlar squat olimpik kaldırış (silkme), ve pliometrik yani sıçrama antrenmanları. Sonuç olarak pliometrik ve olimpik kaldrışlar arasında form ve performans değerleri açısından bir bariz bir fark yok.

Diğer bir çalışmada totalinde 232 sporcu olan bir çalışmayı ele alalım. Benzer bir şekilde pliometrik, klasik kuvvet ve olimpik kaldırışlar karşılaştırıldı. Antrenman yükleri ve şiddetleri birbirine benzer şekilde planlanmaya çalışıldı. Klasik kuvvet diğer iki yöntemden geride kaldı fakat burada bakılan değer sıçrama ve sonuç gayet normal. Pliometrik ve olimpik kaldırış yapan gruplar arasında belirli bir performans farkı yok. Burada bakılan değerin sıçrama olduğunu belirtmek lazım. Tabi burada olimpik kaldırışların dikey sıçramayı pozitif etkilediğinde dair bir çıkarım yapmak da mümkün. Fakat şöyle düşünmek lazım

Bir futbolcunun sıçrama kabiliyetini geliştirmek için olimpik kaldırış kullanır mıyım ? 

Diğer bir çalışma ise omuz yaralanmaları ve olimpik kaldırışlar ile ilgili. Makalenin son bölümünü yorum katmadan yazmak istedim.

Omuz yaralanmaları olimpik halter sporcunda en sık görülen yaralanma gibi görünüyor. Olimpik halter sporunun bağımsız bir spor olduğunu anlamak ve not etmek önemlidir. Bu nedenler, crossfit, güç ve kondisyon programlarının dahil edilmesi daha uygun olabilirken, verileri çarpıtabilecek kafa karıştırıcı değişkenler ekler. Olimpik halterde omuz yaralanmaları çalışmamızda %16.9 olarak bulundu. Fakat bu rakam %6 ile %36 arasında değişebilir gibi görünüyor. Antrenörler ve klinisyenler artık omuz prevalansını daha iyi anlayan halter sporcusu ile çalışmanın yararlı olması için, yük yönetimi, sportif yaralanma önleyeci önlemler ve tekniği kontrol etmek denetlemek konusunda iş birliği yapmaktır.

related-img

Yukarıda sportif yaralanma oranları olimpik haltercilerde 1000 saat antrenman başına 3.3 iken powerlifting ve strongman de 5-6 ve 4-5 s seviyelerinde. Ayrıca crossfit’in risk değeri olimpik haltere yakın.

Bu veriler gözönüne alınacak olursa çıkarımı sizlere bırakıyorum. Yöntem yönünden karar eğitmen ve antrenörlerindir.

Fatih Özkan.

http://www.jmhsci.org/wp-content/uploads/2020/06/BJMHS450101.pdfhttps://bjsm.bmj.com/search/Olympic%252Blift%20jcode%3Abjsports?page=1